Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aspin BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@aspin.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Aspin BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Aspin BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Aspin BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van de door u gemaakte keuzes binnen de KiesBalans is gelijk aan die van uw sessie met de KiesBalans. Wanneer u uw browser afsluit wordt ook uw sessie afgesloten en worden de door in ingevulde keuzes automatisch verwijderd. Wanneer u niets doet, wordt uw sessie na 20 minuten automatisch afgesloten. Algemenere bezoekersstatistieken houden wij bij met behulp van Google Analytics. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt. Voor deze gegevens hanteren wij geen bewaartermijn.

Delen met anderen

Aspin BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aspin BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Aspin BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De gegevens die wij tijdens uw sessie met de KiesBalans vergaren, worden alleen in die zelfde sessie bewaard. Wij bewaren deze gegevens niet op fysieke dragers (databases, logbestanden etc.) en deze zijn na uw sessie met de KiesBalans dus ook niet meer voor ons in te zien. Het sluiten van uw sessie met de KiesBalans (door uw browser te sluiten of 20 minuten niets te doen), is voldoende om uw gegevens te verwijderen.

Beveiliging

Aspin BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via helpdesk@aspin.nl. Aspin BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.kiesbalans.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Herstarten?

Weet u zeker dat u opnieuw wilt beginnen? Alle ingevulde gegevens gaan hierbij verloren!

nee
ja