De doorrekening van het CPB van de verschillende partijprogramma's voor de periode 2018-2021 (zie Keuzes in Kaart 2018-2021) is inmiddels in de KiesBalans verwerkt! KiesBalans PvdA CDA GroenLinks ChristenUnie VVD SGP D66 DENK SP Vrijzinnige Partij VoorNederland

Welkom bij KiesBalans

Welkom bij KiesBalans, de enige stemwijzer die inzicht geeft in wat de verschillende partijen daadwerkelijk willen gaan uitgeven als zij verkozen worden. Anders dan vele andere stemwijzers die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op een beperkt aantal kwalitatieve stellingen, focust KiesBalans zich volledig op de kwantitatieve financiële keuzes. Waar in een debat de lijsttrekkers zich vaak nog met sluwe bewoordingen uit moeilijke vragen weten te worstelen, is het bij Kiesbalans direct duidelijk welke partij ook daadwerkelijk “boter bij de vis” doet.

Door gebruik te maken van KiesBalans krijgt de kiezer niet alleen inzicht in de financiële keuzes van de politieke partijen op diverse verkiezingsthema’s zoals zorg, sociale zekerheid en veiligheid maar daarnaast geeft KiesBalans de kiezer ook een globaal inzicht in de werking van en verhoudingen in de Nederlandse overheidsbegroting. Er is daarom gekozen voor een weergave van de staatsfinanciën in balans-vorm. Op die manier ziet de kiezer ook gelijk de consequenties van zijn keuzes op bijvoorbeeld het oplopen van de staatsschuld.

Wij wensen u veel plezier met KiesBalans!

startStart

Herstarten?

Weet u zeker dat u opnieuw wilt beginnen? Alle ingevulde gegevens gaan hierbij verloren!

nee
ja