Over KiesBalans

Hoe werkt KiesBalans? U kunt zelf op een aantal geselecteerd aantal categorieën aangeven hoe u de begroting van de Nederlandse overheid het liefst zou willen vormgeven t.o.v overheidsbegroting zoals die voor de komende 4 jaar is vastgesteld door de huidige coalitie (VVD/PvdA), de startbalans. Door te bezuinigen op posten die voor u minder van belang zijn en eventueel extra uit te geven op posten die voor u van belang zijn maakt u eenvoudig uw eigen ideale begroting.

Uw keuzes worden vervolgens vergeleken met de verschillende verkiezingsprogramma’s van de grote politieke partijen. Op basis van deze vergelijking ziet u een zogenaamde “matching-score” waaruit blijkt met welk verkiezingsprogramma uw begrotingskeuzes procentueel gezien het meest overeen komen. Tenslotte kunt u in detail bekijken hoe uw keuzes zich verhouden t.o.v de keuzes van de diverse politieke partijen.

KiesBalans geeft geen stemadvies, het geeft alleen een verhelderend inzicht in huidige staat en werking van de overheidsfinanciën en de keuzes die de verschillende politiek partijen daarover maken in hun verkiezingsprogramma’s.

KiesBalans is grotendeels gebaseerd op een vrije interpretatie van de calculaties van het Centraal Plan Bureau (CPB) uit de Macro Economische Verkenning (MEV) 2017 en de Keuzes in Kaart (KIK) 2018-2021 rapportage. In de KIK rapportages van het CPB worden de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen doorgerekend voor een periode van 4 jaar. U kunt een complete weergave van het KIK-rapport hier downloaden.

De startbalans, oftewel het uitgangspunt van KiesBalans is de jaarlijkse overheidsbegroting zoals het CPB verwacht dat die er zal uitzien in 2021 op basis van het doorvoeren van de maatregelen zoals overeengekomen in het begrotingsakkoord van de huidige coalitie VVD en PvdA, dit is het zogenaamde basispad. Uw eigen keuzes en de keuzes uit de diverse verkiezingsprogramma’s zoals gekwantificeerd per categorie in het KIK rapport van het CPB worden vervolgens als procentuele verandering t.o.v dit basispad weergegeven.

Om te kunnen werken met totale bedragen maakt Kiesbalans met behulp van diverse bronnen een inschatting van de absolute waardes van het basispad. KiesBalans is zich er van bewust dat het absolute basispad slechts een benadering van de werkelijkheid is. Omwille van de helderheid en het overzicht voor de gebruiker is toch besloten om met deze absolute waardes te werken, zonder deze expliciet te vermelden.

Herstarten?

Weet u zeker dat u opnieuw wilt beginnen? Alle ingevulde gegevens gaan hierbij verloren!

nee
ja